Kontakt

Arrangör: Stockholms Öl & Vin AB
Adress: Karlavägen 75b, SE-114 49 Stockholm

Telefon: +46(0)8-662 94 94
Fax: +46(0)8-662 94 55

E-mail: allmänna förfrågningar

Projektgrupp:
Marianne Wallberg - Projektledare
Erik Ellström - Projektkoordinator
Rolf Pettersson - Ekonomiansvarig"information
Jan Erik "Janko" Svensson - Huvuddomare Öl, Lärare Ölskola II
Michel Jamais - Lärare Ölskola I, Lärare Calvadosskola
Micke Nilsson- Lärare Whiskyskola
Angela Forsgren DÓrazio - Huvuddomare Whisky